Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

SERGİ : KIRKLAR KİLİSESİ / MARDİN MİLENYUM TÖRENİ

 

Kırklar kilisesi –Mardin

Yukarı mezapotamyada (Yani bugünkü anadolu topraklarında) İsadan sonraki ilk yıllarda, çok tanrılı dinlere tapan çeşitli medeniyetlerin ve kavimlerin tek tanrılı Hıristiyanlık dinini ilk kabul eden üyeleri,  kendilerini “Süryani” olarak tanımladılar.
Farklı toplumlardan gelmiş olsalar da, bu yeni inanışa ait olmak, onları birleştirerek sonraki 2000 yıl boyunca titizlikle korudukları yeni bir kültürün filizlenmesini sağladı. Roma kültüründen esinlenerek Hristiyanlığı yorumlayan günümüz Papa’lık müessesesinden farklı olarak Süryaniler, bu genç dini ilk ağızdan aldıkları bilgiler doğrultusunda, tarih boyunca Anadolunun güneyinde  Antakya’dan başlayarak güneydoğunun özellikle Mardin bölgesine kurdukları Manastır ve Kiliselerin çatısı altında  bugüne kadar orjinaline sadık kalarak korumayı tercih ettiler. Ortadoğu’nun mistik atmosferinde yoğrulan Süryanilerin, gösterdikleri uyum, hoşgörülü ve dostane yaklaşımlar 2000 yıl boyunca bölgede hüküm süren farklı inanıştaki tüm uygarlıkların saygısını kazanmalarına neden oldu. Lozan anlaşması ile tanınan azınlık haklarına “Biz azınlık değiliz, öz be öz Türk’üz” diyerek reddeden Süryaniler, herhangi bir siyasi yaklaşımı kabul etmeyeceklerini açık biçimde gösterdiler. Özellikle son 20 yıldır bölgede yaşanan terör olayları, her ne kadar tarafsız kalmak isteseler de Süryanileri de etkilemiş ve bölgeden göç etmelerine neden olmuştur.1932 tarihine kadar Dayrulzafaran Manastırı’nda bulunan Süryani patrikliği bugün Suriye’nin  Başkenti Şam’dadır.. Bugün dünyada bunlunan Süryani nüfusunun 5 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayının yaklaşık %5’i Türkiye topraklarında yaşamaktadır. Fotoğraf’ın görevlerinden en önemlisinin “İnsanoğlu’nun yarattığı kültür zenginliklerin yok olmadan belgelenmesi ve genel insanlık kültürüne aktarılması” olduğunun bilinci ile yola çıkan  Berrin Cerrahoğlu, bu sergi ile Süryani kilisesinin kapısını aralıyor. Bu serginin konusunu, Mardin’de bulunan Süryani Kilisesinden biri olan KIRKLAR KİLİSESİ’ndeki  İsa’nın doğum günü kutlaması için yapılan “Doğuş Bayramı” (25 Aralık 1999) oluşturmaktadır. 


,